Người dùng Microsoft Teams có quyền truy cập miễn phí giấy phép vào dữ liệu Dynamics 365

Người dùng Microsoft Teams hiện có thể truy cập dữ liệu Dynamics 365 mà không cần giấy phép cho nền tảng CRM.

Trong những tháng gần đây, Microsoft đã thúc đẩy mối quan hệ sâu sắc hơn giữa Dynamics 365 và ứng dụng cộng tác nhóm; vào tháng 3, công ty đã thêm khả năng nhúng trò chuyện của Teams vào ứng dụng Dynamics 365, đồng thời cải thiện quyền truy cập vào dữ liệu từ bên trong Teams.

Tại sự kiện Inspire tuần này, Microsoft đã thông báo rằng tất cả người dùng Teams giờ đây sẽ có quyền truy cập vào dữ liệu Dynamics từ bên trong ứng dụng cộng tác, bất kể họ có giấy phép Dynamics 365 hay không. Quản trị viên sẽ có thể đặt quyền và quy tắc truy cập để hạn chế quyền truy cập vào hồ sơ khách hàng.

“Người dùng Dynamics 365 hiện có thể mời bất kỳ ai trong tổ chức xem và cộng tác trên hồ sơ khách hàng ngay trong luồng hoặc kênh trò chuyện Teams,” Jared Spataro, phó chủ tịch công ty Microsoft 365, cho biết trong một bài đăng trên blog.

Bằng cách loại bỏ “thuế cấp phép” trước đây đã khiến khách hàng không sử dụng tích hợp có sẵn, dữ liệu CRM có thể được chia sẻ giữa nhiều nhân viên hơn, ông nói. Điều đó sẽ cho phép nhân viên bán hàng và dịch vụ khách hàng tương tác với các đồng nghiệp không thường xuyên sử dụng công cụ CRM, chẳng hạn như cho phép các nhóm tài chính chia sẻ chi tiết đơn đặt hàng và thanh toán với nhân viên bán hàng.

Angela Ashenden, nhà phân tích chính tại CCS Insight, cho biết thông báo “giúp củng cố các liên kết ngày càng tăng mà Microsoft muốn thiết lập giữa Teams và Dynamics 365. Nó cũng có thể giúp khách hàng của Dynamics 365 thúc đẩy việc áp dụng rộng rãi hơn mà không cần đầu tư vào giấy phép bổ sung cho người dùng bình thường hoặc không thường xuyên, cô nói.

Bản quyền © 2021 IDG Communications, Inc.

Leave a Reply