8 cách đáng ngạc nhiên làm việc từ xa giúp kinh doanh

Sự gia tăng của công việc từ xa được cho là thay đổi lớn nhất trong cách chúng ta làm việc kể từ khi PC nối mạng ra đời. Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều ẩn số.

Khi nào công việc từ xa do đại dịch bắt buộc sẽ kết thúc? Chúng tôi không biết.

Bao nhiêu phần trăm trong số những người hiện đang làm việc tại nhà sẽ quay trở lại công việc văn phòng? Chúng tôi không biết.

Làm việc từ xa, cân bằng, có tốt cho công việc kinh doanh không? Hoặc tệ? Không ai đồng ý.

Nhưng chúng tôi đã học được rất nhiều điều về không chỉ làm việc từ xa mà còn cả công việc văn phòng – và toàn bộ cách thức kinh doanh đã được tiến hành trong vài thập kỷ qua. Vì những gì chúng tôi đã học được, hoạt động kinh doanh sẽ hoạt động tốt hơn nhiều trong tương lai.

Dưới đây là tám cách làm việc từ xa giúp cải thiện hoạt động kinh doanh bằng cách dạy chúng ta cách làm việc cùng nhau tốt hơn:

Bản quyền © 2021 IDG Communications, Inc.

Leave a Reply