Internet tại nhà kém có thể cản trở cuộc cách mạng làm việc từ xa?

Nghiên cứu của Cisco cho thấy một số lượng đáng kể công nhân trên toàn cầu đang có những nỗ lực làm việc từ xa và kết hợp của họ bị ảnh hưởng bởi kết nối băng thông rộng kém.

Chỉ số Băng thông rộng mới nhất của công ty, được công bố vào tháng trước, đã khảo sát 60.000 công nhân ở 30 quốc gia để tìm hiểu thêm về truy cập, chất lượng và cách sử dụng băng thông rộng tại nhà của họ. Các phát hiện cho thấy mọi người ngày nay coi trọng việc truy cập Internet hơn bao giờ hết và cảm thấy rằng khả năng tiếp cận toàn cầu với một kết nối nhanh, đáng tin cậy, là chìa khóa cho tăng trưởng kinh tế và xã hội.

Thúc đẩy ca làm việc tại nhà

Các mô hình kinh doanh kết hợp giữa văn phòng và làm việc từ xa sau đại dịch COVID-19 chủ yếu dựa vào kết nối internet mà nhân viên có quyền truy cập. Theo Cisco, trong khi 84% người được hỏi tích cực sử dụng băng thông rộng ở nhà từ 4 giờ trở lên mỗi ngày, 75% người lao động cho biết các dịch vụ băng thông rộng cần phải cải thiện đáng kể để hỗ trợ số lượng người làm việc hiện nay.

Kết nối Internet cũng trở nên căng thẳng hơn, đặc biệt là khi công nhân cổ trắng bị giam giữ tại nhà của họ trong hai năm qua. Trong số những người được Cisco khảo sát, 60% sống trong các hộ gia đình có hơn ba người sử dụng Internet cùng một lúc.

Với 48% lực lượng lao động trên thế giới hiện đang dựa vào Internet tại nhà để làm việc hoặc điều hành công việc kinh doanh của riêng họ, 43% người được hỏi có kế hoạch nâng cấp dịch vụ của họ trong 12 tháng tới để xử lý các nhu cầu bổ sung đang được đặt ra đối với kết nối băng thông rộng của họ.

Mặc dù các lệnh bắt buộc làm việc tại nhà đã được dỡ bỏ ở nhiều nơi, nhưng phần lớn thời gian của tuần làm việc, một phần lớn người lao động vẫn ở nhà. Nhiều người đã đón nhận xu hướng này một cách toàn diện, trong khi một tỷ lệ phần trăm đáng kể trong số những người phải đối mặt với việc buộc phải quay trở lại văn phòng cho biết họ thà tìm một công việc mới hơn là đánh mất cơ hội làm việc tại nhà.

Bản quyền © 2022 IDG Communications, Inc.

Leave a Reply