Châu Âu đưa kế hoạch CSAM của Apple trở lại tâm điểm

Apple có thể đã tạm hoãn một số kế hoạch quét thiết bị để tìm tài liệu CSAM, nhưng Ủy ban châu Âu đã đưa chúng trở lại tâm điểm với một động thái buộc các dịch vụ nhắn tin bắt đầu giám sát các tài liệu đó.

CSAM đang nổi lên như một thử nghiệm về quyền riêng tư

Về mặt bảo vệ trẻ em, đó là một điều tốt. Tài liệu Lạm dụng Tình dục Trẻ em (CSAM) là một vấn đề lớn hơn nhiều người nhận ra; những nạn nhân của cuộc buôn bán kinh khủng này kết thúc bằng những cuộc đời tan nát.

Chuyện gì đang xảy ra, theo Euractiv, là Ủy ban Châu Âu đang có kế hoạch đưa ra các biện pháp yêu cầu các dịch vụ nhắn tin thực hiện quét tài liệu CSAM. Tuy nhiên, châu Âu dường như hiểu một số lập luận chống lại các đề xuất ban đầu của Apple bởi những người ủng hộ quyền riêng tư và đang nhấn mạnh vào một số hạn chế, cụ thể là:

  • Công nghệ quét phải ‘hiệu quả.’
  • Nó phải là ‘đáng tin cậy một cách phù hợp.’
  • Và nó phải tránh thu thập “bất kỳ thông tin nào khác từ các liên lạc có liên quan ngoài thông tin cần thiết để phát hiện”.

Tất nhiên, đảm bảo hệ thống là “đáng tin cậy” là một thách thức.

Chỉ cần những gì là đáng tin cậy?

Khi Apple thông báo về việc quét CSAM trên các nền tảng của mình, các nhà nghiên cứu của Đại học Imperial College London đã sớm cảnh báo rằng công nghệ đằng sau hệ thống rất dễ bị đánh lừa, gọi nó là “chưa sẵn sàng để triển khai”.

Apple sau đó đã lùi lại kế hoạch của mình và sau đó đã giới thiệu một hệ thống giám sát các nội dung như vậy trong ứng dụng Tin nhắn của mình. Nó vẫn chưa mở rộng điều này sang phân tích trên thiết bị của thư viện Ảnh của mọi người, như dự định ban đầu. Vẫn có khả năng nó quét ảnh được lưu trữ trong iCloud, giống như các công ty lưu trữ hình ảnh khác.

Bản quyền © 2022 IDG Communications, Inc.

Leave a Reply