Dell, Cisco và HP so với Apple và thử nghiệm công việc kết hợp

Tiết lộ: Tất cả các công ty được đề cập ở đây ngoại trừ Apple đều là khách hàng của tác giả.

Một trong những người tôi ngưỡng mộ trong giới công nghệ là Stella Low, người mà tôi gặp lần đầu tại Dell Technologies. Cô chuyển từ Dell sang Cisco rồi Apple, và sau đó nhanh chóng chuyển sang HP. Dell, Cisco và HP đều ưu tiên sự hài lòng trong công việc của nhân viên và đối tác, trong khi Apple tập trung nhiều hơn vào tỷ suất lợi nhuận và giảm chi phí.

Cách tiếp cận nào tốt hơn?

Hiệu suất và định giá thị trường của Apple cho thấy lợi ích tài chính từ các chiến thuật của họ, nhưng các vấn đề với các công ty như Qualcomm và nỗ lực không ngừng nhằm loại bỏ khả năng nghỉ việc của nhân viên có thể tạo ra các vấn đề nghiêm trọng với việc tuyển dụng và duy trì một khi các phương pháp đó được phát hiện và được biết đến rộng rãi.

Apple dường như đang quản lý nhân viên như thể họ là hàng hóa – không phải là một cách tiếp cận phổ biến, mà là một cách tiếp cận thường dẫn đến những kết quả như công đoàn hóa và tình trạng nhân viên nghỉ việc nhiều. Bù đắp cho sự xáo trộn đó là các chính sách hạn chế sự di chuyển của nhân viên, điều này cũng không phải là hiếm. Dell, Cisco và HP đối xử với nhân viên giống như mọi người hơn, một số có thể tranh luận giống như một gia đình lý tưởng hơn.

Lý thuyết cho rằng cách tiếp cận của Dell, Cisco và HP ít có khả năng dẫn đến các liên đoàn nhân viên, tình trạng nhân viên không bền vững hoặc các vấn đề hành vi liên quan đến lạm dụng nhân viên. Đó là lý thuyết, ít nhất là, mặc dù những nhận thức cơ bản có thể được thúc đẩy bởi thời gian nhiều hơn là quá trình.

Bản quyền © 2022 IDG Communications, Inc.

Leave a Reply