Vị trí của các doanh nghiệp vừa và nhỏ với đám mây

Như tôi đã nói tuần trước, các doanh nghiệp nhỏ vẫn có thể kinh doanh tốt bằng cách gắn bó với các máy chủ của riêng họ. Điều đó nói rằng, nhiều người trong số họ cũng đang di chuyển về phía đám mây.

Chúng ta đang trong thời kỳ chuyển đổi: như Báo cáo Flexera State of the Cloud hàng năm gần đây nhất cho thấy, 53% doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMB) – những doanh nghiệp có 1.000 nhân viên trở xuống – chi hơn 1,2 triệu đô la mỗi năm cho đám mây.

Đó là một bước nhảy vọt so với 38% những người đã làm như vậy chỉ hai năm trước.

Flexera dự đoán rằng trong vòng năm tới, 63% khối lượng công việc SMB và 62% dữ liệu SMB sẽ nằm trong một đám mây công cộng. Đó là một sự gia tăng đáng kể.

Một số điều đang thúc đẩy sự thay đổi.

Có thể bạn không nghĩ đến là đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, vì đại dịch khiến nhân viên CNTT không có mặt tại văn phòng và phòng máy chủ, 66% số người được hỏi cho biết mức sử dụng đám mây cao hơn dự kiến ​​ban đầu.

Bản quyền © 2022 IDG Communications, Inc.

Leave a Reply