7 cải tiến năng suất tốt nhất Apple giới thiệu năm 2022

Dưới đây là bảy cải tiến năng suất hữu ích nhất mà Apple đã giới thiệu vào năm 2022. (Đây chỉ là một phần danh sách, vì vậy nếu bạn muốn thêm một cải tiến cá nhân nào đó, hãy cho tôi biết tại đây.)

Chế độ khóa

Một số người có thể coi Chế độ khóa trên các sản phẩm của Apple là bản cập nhật gây tiếng vang nhất mà công ty đã giới thiệu trong năm nay. Đó là một cải tiến không ai muốn cần, nhưng nó cũng là thứ mà đôi khi mọi người có thể cần.

Được thiết kế bề ngoài để bảo vệ loại mục tiêu có giá trị cao mà chính phủ và bọn xã hội đen nhắm tới, Chế độ khóa là một trong những cải tiến bảo mật được Apple giới thiệu vào năm 2022.

Những gì chế độ này làm là bảo vệ chống lại một loạt các vectơ tấn công với chi phí chức năng. Nó vẫn chưa hoàn hảo (lỗi Achilles được vá gần đây bỏ qua tính năng bảo vệ của Gatekeeper trên máy Mac). Nhưng đây cũng không phải là cải tiến bảo mật duy nhất tạo ra sự khác biệt nếu dữ liệu trên iPhone của bạn là quan trọng đối với doanh nghiệp: Phản hồi bảo mật nhanh, Ẩn email của tôi và các biện pháp bảo vệ sắp tới cho dữ liệu iMessage và iCloud, tất cả đều nhấn mạnh sự thúc đẩy bảo mật trong năm nay.

Làm việc tốt hơn với những người khác và FreeForm

Được hứa hẹn kể từ WWDC 22 mặc dù chỉ mới được giới thiệu trong tháng này, FreeForm là một công cụ tuyệt vời để lên ý tưởng và lập kế hoạch dự án dành cho bất kỳ nhóm chuyên gia doanh nghiệp nào — miễn là họ đầu tư vào bộ công cụ của Apple. Sổ tay cộng tác vô tận này cho phép bạn phác thảo, viết, chia sẻ hình ảnh, trang web, v.v. và tích hợp độc đáo với FaceTime; cho phép trò chuyện trực tiếp về những gì bạn đang làm.

Tính năng này hoạt động trên iPad, Mac và iPhone, đồng thời kết hợp với các tính năng cộng tác tuyệt vời khác được Apple giới thiệu trong năm nay (đặc biệt là Continuity Camera và Desk View), sẽ thực sự giúp ích cho các nhóm làm việc từ xa, kết hợp và thậm chí là trực tiếp lên ý tưởng, lập kế hoạch và tổ chức cùng với nhau. Tôi mới chỉ vạch ra bề nổi của tiềm năng, nhưng tôi không thể không tưởng tượng FreeForm cũng sẽ trở thành một không gian cộng tác 3D mạnh mẽ, trong đó mọi người có thể làm việc trên thiết kế sản phẩm theo những cách mới thú vị.

Bản quyền © 2022 IDG Communications, Inc.

Leave a Reply