Cách sử dụng macro Excel để tiết kiệm thời gian và tự động hóa công việc của bạn

Nếu thường xuyên làm việc với bảng tính Excel, bạn có thể thấy mình lặp đi lặp lại các bước tương tự. Sẽ không hay ho gì khi nhấp vào một nút và các tác vụ đó sẽ tự động diễn ra phải không?

Đó là lúc macro Excel xuất hiện. Bạn có thể sử dụng macro để tự động hóa các tác vụ lặp đi lặp lại, điều này có thể giúp bạn tiết kiệm rất nhiều thời gian và công sức.

Macro Excel là gì?

Macro Excel là một chuỗi các lệnh và hành động Excel được ghi lại mà bạn có thể phát lại bao nhiêu lần tùy thích. Macro có thể được sử dụng để tự động hóa bất kỳ chuỗi tác vụ nào trong Excel, từ việc đơn giản như nhập tên và địa chỉ công ty của bạn vào bảng tính cho đến việc phức tạp như tạo báo cáo tùy chỉnh. Nếu bạn có thể làm điều đó trong Excel, bạn có thể tự động hóa nó bằng macro.

Để sử dụng macro, trước tiên bạn cần phải ghi nó. Bạn thực hiện trình tự các bước mà bạn muốn tự động hóa và Excel sẽ theo dõi tất cả các bước đó và lưu chúng trong macro. Khi bạn đã ghi một macro, bạn có thể chạy lại macro đó bất kỳ lúc nào. Bạn thậm chí có thể gán phím tắt cho macro để bạn có thể chạy macro đó chỉ bằng một vài lần nhấn phím.

Macro Excel dựa trên ngôn ngữ lập trình Visual Basic for Applications (VBA) của Microsoft. Khi bạn ghi một macro, Excel sẽ dịch các hành động của bạn thành mã VBA ở bên dưới. Vì vậy, ngoài việc tạo macro bằng cách ghi lại, bạn cũng có thể viết chúng theo cách thủ công bằng mã VBA. Trong bài viết này, tôi sẽ tập trung chủ yếu vào việc tạo macro bằng cách ghi lại chúng—phương pháp đơn giản và nhanh nhất. Sau đó, tôi sẽ thảo luận về cách bạn có thể chỉnh sửa hoặc viết macro từ đầu bằng VBA và cung cấp một số tài nguyên để tự học.

Cách ghi macro

Để giúp minh họa quy trình này, tôi sẽ sử dụng một tập dữ liệu mẫu nhỏ. Giả sử rằng chúng ta chịu trách nhiệm lấy tên và số dư của khách hàng và thực hiện hai nhiệm vụ: đầu tiên tách tên của khách hàng thành họ và tên riêng biệt, sau đó đánh dấu tất cả những người có số dư đến hạn lớn hơn 0. Trong ví dụ này, chúng ta có bảy khách hàng để làm việc cùng.

Bản quyền © 2022 IDG Communications, Inc.

Leave a Reply