Tại sao doanh nghiệp nên áp dụng hình thức làm việc từ xa vào năm 2023

Nhiều doanh nghiệp đang tìm cách cắt giảm chi phí khi nền kinh tế đối mặt với suy thoái, nhưng một số doanh nghiệp có thể đang bỏ qua một trong những cách hiệu quả nhất để cắt giảm chất béo đồng thời tăng năng suất – bằng cách áp dụng hình thức làm việc từ xa.

Sức mạnh nằm trong tay của bạn

Chúng tôi biết máy Mac, iPhone và iPad đã được triển khai ngày càng nhiều trên toàn doanh nghiệp. Chúng tôi cũng biết (vì IBM, SAP và rất nhiều công ty nói với chúng tôi) rằng các doanh nghiệp sử dụng bộ công cụ Apple cũng giảm được tổng chi phí sở hữu và chi phí hỗ trợ kỹ thuật thấp hơn. Sự lựa chọn của nhân viên mang lại lợi ích lớn.

Chúng tôi cũng biết, bởi vì các cuộc khảo sát nhân viên cho chúng tôi biết rằng công việc từ xa phổ biến đối với những người lao động thực sự coi trọng sự cân bằng giữa công việc/cuộc sống được cải thiện mà họ có được khi bỏ qua hàng giờ đi làm. Họ dành thời gian này để kết nối với thú cưng, bạn bè và gia đình, điều này khiến họ có động lực hơn (và chuẩn bị tinh thần nhiều hơn) để tập trung trong thời gian làm việc.

Được lựa chọn, hầu hết người lao động không muốn quay lại văn phòng toàn thời gian.

Vào năm 2023, chúng ta sẽ chứng kiến ​​nhiều doanh nghiệp chấp nhận những lợi ích to lớn đang chờ khai phá bằng cách áp dụng hoàn toàn phương thức làm việc kết hợp/từ xa.

Một mô hình tăng trưởng mới

Ví dụ, hãy nghĩ về việc mở rộng. Một doanh nghiệp đang tìm cách phát triển lực lượng lao động của mình luôn phải đối mặt với các vấn đề trong việc tìm kiếm các cơ sở văn phòng phù hợp cho nhân viên. Không chỉ điều này, mà một khi không gian văn phòng được chọn, gần như không thể tránh khỏi việc một số nhân viên hiện tại có thể khó hoặc không thể tham dự, làm tăng doanh thu và sự bất mãn của nhân viên.

Bản quyền © 2022 IDG Communications, Inc.

Leave a Reply