Tại sao việc Apple tham gia ‘Fediverse’ là hợp lý

Vivaldi và Mozilla, hai trong số các nhà sản xuất trình duyệt trên thế giới, sẽ lưu trữ các máy chủ Mastodon của riêng họ. Tại sao những người khác, bao gồm cả Apple, Google và có lẽ chính công ty của bạn nên làm theo?

Nói một cách đơn giản nhất, đó là việc kiểm soát thông điệp thương hiệu.

Hướng tới các mạng xã hội đáng tin cậy

Bản chất của giao thức ActivityPub thúc đẩy Mastodon là một công ty riêng lẻ có thể thiết lập một máy chủ (“thực thể”) và liên kết với phần còn lại của mạng để cung cấp dịch vụ mạng xã hội.

Nhưng không phải công ty nào cũng muốn trở thành một mạng xã hội. Nó có thể không muốn chi phí và hậu quả của việc kiểm duyệt nội dung hoặc không có tài nguyên để trả chi phí máy chủ.

Vậy là được rồi.

Mặc dù hầu hết các phiên bản hiện có là công khai, vì vậy bất kỳ ai cũng có thể đăng ký để bắt đầu sử dụng dịch vụ mà không cần phải đăng ký. Một công ty có thể chọn chỉ lưu trữ các tài khoản thuộc về nhân viên của mình hoặc thậm chí chỉ là một nhóm nhỏ trong số đó.

Bản quyền © 2022 IDG Communications, Inc.

Leave a Reply