Khi tuần dùng thử bốn ngày kết thúc, hầu hết các công ty đều tuân theo sự thay đổi

Cuộc thử nghiệm kéo dài bốn ngày một tuần lớn nhất thế giới đã kết thúc vào tuần này — và 92% công ty tham gia có kế hoạch tiếp tục với lịch trình làm việc bị cắt ngắn vì những lợi ích đã quá rõ ràng.

Nghiên cứu về 61 công ty có trụ sở tại Vương quốc Anh và khoảng 3.000 nhân viên đã mang lại kết quả phần lớn phù hợp với bằng chứng hiện có từ các nghiên cứu khác, “chứng minh thêm lợi ích của việc giảm giờ làm việc, tập trung vào hiệu quả,” nghiên cứu kết luận.

Sau thử nghiệm, 56 trong số 61 công ty đang tiếp tục với tuần làm việc bốn ngày của họ. Chỉ có hai công ty cho biết họ “chắc chắn không” làm như vậy, trong khi ba công ty khác dự kiến ​​sẽ tiếp tục, nhưng chưa xác nhận điều đó.

Chương trình thử nghiệm được thực hiện bởi tổ chức phi lợi nhuận 4 Day Week Global, Chiến dịch 4 ngày trong tuần của Vương quốc Anh và Autonomy, một nhóm chuyên gia cố vấn. Nó hướng dẫn các công ty và công nhân của họ vượt qua bài kiểm tra kéo dài 6 tháng với chế độ làm việc 32 giờ, 4 ngày trong tuần mà không làm mất lương cho nhân viên. Bao gồm một nghiên cứu trước đây về các công ty ở Hoa Kỳ và Ireland, tổng cộng 91 công ty với khoảng 3.500 công nhân đã hoàn thành các chương trình thí điểm về tuần làm việc ngắn hơn.

Ngoài ra, 75 công ty và 1.751 nhân viên đã hoàn thành các cuộc khảo sát, dẫn đến những phát hiện mới nhất.

Các công ty đánh giá trải nghiệm tổng thể của họ với điểm trung bình là 8,5/10, với năng suất kinh doanh và hiệu quả kinh doanh đạt điểm 7,5/10. Đáng chú ý, doanh thu của công ty – được tính theo quy mô công ty trong các tổ chức được hỏi – hầu như không thay đổi trong giai đoạn thử nghiệm, tăng trung bình 1,4%. Khi so sánh với cùng kỳ các năm trước, các tổ chức báo cáo doanh thu tăng trung bình 35%, một dấu hiệu cho thấy sự tăng trưởng lành mạnh trong thời gian làm việc giảm.

Bản quyền © 2023 IDG Communications, Inc.

Leave a Reply